Barbarismes

En aquesta ocasió, parlarem de BARBARISMES. Sabeu el que són els barbarismes? Doncs, són paraules que, encara que existeixen en la llengua pròpia, tenim el costum d'adaptar de forma incorrecta barrejant-les amb altres idiomes.

Per exemple, és el cas de l'expressió "hasta ara", presa com a còpia del castellà. La forma correcta que hauríem d'utilitzar seria "fins ara".

Són errors que esdevenen especialment a les comunicacions orals. Moltes vegades és perquè no ens aparem a pensar quina és la forma correcta en valencià; altres, és perquè no coneixem l'equivalent en la nostra llengua.

A les següents diapositives anem a veure alguns exemples de paraules que esdevenen barbarismes a causa de l'ús. Intentem prendre consciència entre tots!

Descàrregues