Avís Legal

Finalitat

L'Ajuntament de Xàbia a través d'esta web oferix informació de caràcter general del municipi, facilitant l'accés a la informació municipal, i en particular sobre les gestions de caràcter administrativa. La informació proporcionada en cap cas, serà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, la qual queda subjecta exclusivament a la normativa que s'aplique.

Tractarem de corregir els possibles errors existents, per a això, demanem la col•laboració dels usuaris fent-nos arribar els seus suggeriments a webmaster@ajxabia.org

Usabilitat

Algunes pàgines d'esta web contenen referències o enllaços que apunten a webs d'altres organitzacions. L'Ajuntament de Xàbia no es responsabilitza del contingut de les mateixes, ni que del seu accés poguera derivar algun tipus de dany o perjuí per qualsevol tipus de virus o altres elements que afecte el hardware o software de l'usuari.

Els logos, escuts i altres elements de la imatge Corporativa són propietat de l'Ajuntament de Xàbia i el seu ús o autorització correspon al mateix.

Protecció de dades

El tractament de les dades de caràcter personal que s'arrepleguen a través d'esta web, se subjecta al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa aplicable. L'interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició en els termes establits en la legislació aplicable.

Registre de activitat de tractament.