Departament

Casa de la Cultura Xàbia

El Departament de Normalització Lingüística forma part de l’Ajuntament i s’encarrega de promoure i facilitar la utilització del valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i de Xàbia en concret.

En aquest sentit, informa i orienta sobre com aprendre valencià, on fer cursos i/o exàmens de llengua, quins són els recursos que es poden trobar en Internet per a millorar el nostre valencià. A més, assessora i informa sobre els exàmens de la JQCV i sobre les subvencions que

convoca anualment la Generalitat Valenciana per al foment i ús del valencià.

També crea els seus propis recursos per a ajudar als aprenents a resoldre els seus dubtes i millorar la conversa en valenci

à. Per exemple, es realitzen campanyes per a xiquets en forma de contacontes. A més, s'elaboren fitxes d'autoaprenentatge de vocabulari i material audiovisual amb expressions típiques en la nostra llengua.

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb el departament a la Plaça de Baix, 6.

Casa de Cultura Plaça de Baix, 6