Gestió de residus i Neteja viària

Secció dedicada a oferir informació relativa als serveis de neteja, arreplega i gestió de residus

L'Ajuntament s'encarrega de la neteja de les vies i espais públics, i de la gestió i tractament dels residus urbans o municipals generats i depositats en el municipi, inclosos els vehicles abandonats.

A través de diverses empreses es realitza les prestació dels serveis d'arreplega dels diferents tipus de residus que pot gestionar, així com de la neteja de zones públiques.