Ecoparc

Servei gratuït destinat a ciutadans, comerços i empreses de Xàbia

Horari

 • TEMP. BAIXA: gener, febrer, març, abril, novembre i decembre:

 

de 9.00 a 13.30h i de 15.30 a 17.30h, de dilluns a dissabte


 • TEMP. ALTA: maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre:

 

de 9.00 a 13.30h i de 15.30 a 19.30h, de dilluns a dissabte

 

Què és?

L'Ecoparc és una instal·lació on es pot dipositar de forma separada gran varietat de residus generats en l'àmbit domèstic, però que per la seva naturalesa o composició no tenen cabuda en els contenidors convencionals instal·lats al carrer.

 

Per què utilitzar l'Ecoparc?

Al contrari del que molta gent creu, molts dels residus que produïm a les nostres llars són perillosos (piles i bateries, bombetes de baix consum, aparells elèctrics, envasos de pintura, aerosols, etc.).


Utilitzar l'Ecoparc garnatiza que el destí final d'aquests residus és l'adequat, i amés a més, d'aquesta manera reduïm el volum d'escombraries que va a l'abocador, evitem l'abocament incontrolat dels residus de grans dimensions del nostre entorn, i s'aconsegueix estalviar en matèries primeres i energia, reutilitzant o reciclant aquests residus.

 

 

Qui pot utilitzar-lo?

Poden utilitzar l'Ecoparc els particulars, comerços i empreses amb una producció de residus que, per la seva naturalesa o composició, pot assimilar-se al produït en els domicilis particulars.


La utilització de l'Ecoparc és gratuïta, i està destinat únicament per a residus produïts dins del Terme Municipal de Xàbia.


En l'Ecoparc no s'admeten els residus procedents d'activitats industrials.

 

Residus admesos

 • Olis de cuina
 • Ferralla
 • Electrodomèstics, aparells electrònics, ordinadors, mòbils, etc.
 • Envasos de pintura i dissolvents
 • Envasos de productes fitosanitaris
 • Envasos lleugers
 • Envasos de vidre i vidre pla
 • Runes de petites reparacions domiciliàries
 • Fustes
 • Mobles i efectes
 • Paper-cartó
 • Piles i bateries
 • Radiografies
 • Restes de poda i jardineria
 • Roba i calçat usat
 • Tòners i cartutxos de tinta
 • Tubs fluorescents i bombetes de baix consum

 

Residus NO admesos

 • Animals morts i restes d'animals
 • Neumàtics
 • Medicaments
 • Residus industrials
 • Residus explosius (combustibles i pirotècnics)
 • Residus d'origen sanitariResidus radioactius

 

Altres serveis de recollida de residus

Recorda que en els contenidors repartits pels carrers es pot dipositar els següents residus:


- Residus orgànics

- Vidre

- Paper-cartó

- Envasos lleugers

- Roba i calçat usat

- Oli de cuina usat

- En els Punts Verds, restes de poda i jardineria

- A més a més, hi ha un servei gratuït de recollida de mobles i estris. Pot sol · licitar cridant al 900.102.149.

 

Normes

 1. L'Ecoparc és d'ús exclusiu per als ciutadans, empreses i comerços de Xàbia.
 2. Està prohibida l'entrada de residus generats fora del municipi.
 3. Hi ha un límit de quantitat màxima admesa per residu.
 4. Els residus s'han de dipositar de forma selectiva i sense barrejar, en el lloc indicat i seguint les instruccions que se li donen.
 5. Si després d'haver dipositat els residus, embrutes el sòl o el contenidor, hauràs de netejar-lo.
 6. Es prohibeix l'estacionament de vehicles, dins o fora del recinte, per més temps del necessari per deixar els residus.
 7. Es prohibeix la manipulació o resitada de residus de l'Ecoparc.
 8. Està prohibit el dipòsit de residus de jardineria i similars provinents de l'activitat lucrativa de jardiners i altres professionals. Aquests residus s'han de gestionar d'acord s'estableixi en el seu corresponent ordenança.

 

 

On està?

L'Ecoparc està situat en Camí de les Sorts, entre la Gossera Municipal i la Planta Depuradora.

Fes clic aquí per veure la ubicació.

 

 

PER QUÈ ÉS IMPORTANT RECICLAR?

Reciclar és un procés simple que ens pot ajudar a resoldre molts dels problemes creats per la forma de vida actual.


El reciclatge de residus comporta considerables beneficis ambientals pel que fa a estalvi de matèries primeres, energia, aigua i reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Així mateix, aquesta activitat contribueix al desenvolupament econòmic i social mitjançant la generació d'ocupació i teixit industrial.


Es poden salvar grans quantitats de recursos naturals no renovables quan en els processos de producció s'utilitzen materials reciclats. Els recursos renovables, com els arbres, també poden ser salvats. La utilització de productes reciclats disminueix el consum d'energia i es generarà menys CO2.


És a més destacable a nivell local el benefici econòmic que aporta el reciclatge dels residus, ja que amb això s'evita major despesa de gestió i tractament dels residus sense separar, i s'obté ingressos per la bona gestió. Tot això repercuteix en els costos finals d'aquests serveis. Una millora en els resultats de producció de residus, comporta una millor gestió a nivell financer.

uso

Ha d´activar javascript per a veure el mapa
Que busques en Xàbia