Jardineria

Zona de Transferència de residus de Jardineria

L'Ajuntament disposa a Partida Catarroges d'una zona habilitada per a la transferència dels residus vegetals per al seu posterior trasllat i valorització fora del municipi.


L'única activitat que es realitza a la zona és la transferència de restes de jardineria.

 

HORARI DEL SERVEI


D'HIVERN:

 • De Novembre a Març
 • de dilluns a divendres de 8.00h a 18.00h, ininterrompudament
 • dissabtes de 08.00h a 13.00h

 

DE PRIMAVERA I TARDOR:

 • Abril, Maig, Juny, Sepembre i Octubre
 • de dilluns a divendres de 8.00h a 19.00h, ininterrompudament
 • dissabtes de 08.00h a 13.00h

 

 

D'ESTIU:

 • Juliol i Agost
 • de dilluns a divendres de 7.30h a 16.30h, ininterrompudament
 • dissabtes TANCAT


 

Qui el pot utilitzar?

1. Veïns del municipi propietaris dels habitatges o terrenys d'on provinguin els residus, de forma gratuïta.

2. Persones jurídiques i entitats que realitzen serveis de jardineria al terme municipal de Xàbia.

 

Normes d'utilització

 1. Únicament es permet l'entrada a la Zona els residus generats en el terme municipal de Xàbia.
 2. Només s'admet les restes vegetals d'activitats de jardineria i similars. No poden estar barrejats amb altres tipus de residus (terres, runes, plàstics, elements metàl·lics, etc.)
 3. L'interessat haurà de descarregar les restes amb els seus propis mitjans, al lloc que li indique el personal autoritzat.
 4. L'entrada de restes vegetals afectats per patògens o plagues es realitzarà segons els protocols de gestió que aprove l'Ajuntament en aplicació del que preveu la llei de sanitat vegetal. Aquests residus seran dipositats en qualsevol cas sense barrejar. L'incompliment del que preveu motivarà la prohibició de l'entrada del material afectat i serà causa de sanció administrativa.
 5. Es prohibeix l'entrada de troncs de palmera afectats per Becut vermell de més de 40cm de longitud.

 

 

Forma d'utilització per a ús professional

L'accés i utilització del servei es realitza d'acord amb les Ordenances d'aplicació.

Per fer ús del servei, s'ha d'estar donat d'alta com a usuari de la plataforma web i disposar de saldo suficient per cobrir el cost del servei. Per donar-se d'alta s'ha d'acostar al Departament de Serveis i Medi Ambient de l'Ajuntament.

Un cop donat d'alta, a l'adreça d'Internet www.ramblars.ajxabia.com podrà consultar les seves dades i vehicles, les entrades realitzades, i el saldo.

El control d'accés es realitza amb la matrícula del vehicle que vol accedir al servei.

 

 

TARIFES


A) REMOLCS:

1. - Remolcs de turismes, Motocarros i similars: 2,47 €

2. - Remolcs de Tractors, Carros i similars: 7,07 €


B) CONTENIDORS:

1. - Contenidors fins a 2 m3 de capacitat: 7,07 €

2. - Contenidors de més de 2 i fins a 3,5 m3 de capacitat: 12,37 €

3. - Contenidors de més de 3,5 i fins a 5 m3 de capacitat: 17,67 €

4. - Contenidors de més de 5 a 10 m3 de capacitat: 31,82 €


C) FURGONETES I CAMIONS:

1. - Fins a 3.500 kg de Pes Màxim Autoritzat (2 m3): 7,07 €

2. - De 3501 fins a 8000 kg de P.M.A. (5 m3): 17,67 €

3. - De 8001 fins a 16000 kg de P.M.A. (9 m3): 31,82 €

4. - De 16.001 fins a 20.000 kg de P.M.A. (11 m3): 38,88 €

 

 

+INFO

Telèfon Instalació: 608 076 779

Telèfon Ajuntament: 96 579 05 00 / 96 650 88 05

Email Ajuntament: transferenciajardineria@ajxabia.org


Ha d´activar javascript per a veure el mapa
Que busques en Xàbia

Descàrregues