Decretada la suspensió de les cremes agrícoles fins al 15 d'octubre

15 abr 2024

La Generalitat Valenciana ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la suspensió ininterrompuda dels permisos per a la crema de residus agrícoles fins al pròxim 15 d'octubre, per l'alt risc d'incendis forestals, el dèficit de precipitacions i les altes temperatures.
• Aquesta resolució afecta de manera general a la crema de marges de cultiu o de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola en tot l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

• Deixar en suspès totes les accions o activitats arreplegades en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives o declaracions responsables per a la crema de marges de cultiu o de residus agrícoles o forestals.

• No podrà autoritzar-se de manera expressa o mitjançant declaració responsable la crema de marges de cultiu o de residus agrícoles o forestals en terrenys forestals, en els confrontants o en la Zona d'Influència Forestal.

Des de l'Ajuntament es recorda que cal continuar extremant les mesures per a evitar la generació d'incendis i per tant els possibles danys en els terrenys (rústics) i les parcel·les (urbanes), com els possibles danys a tercers que puguen posar en perill la vida de les persones i els seus béns.

A més, cal posar major recalcament en les zones protegides i de major valor natural on en altres anys per desgràcia ja hem patit la virulència dels temuts incendis forestals. Per això, es demana una vegada més, la col·laboració de tots els propietaris de terrenys rústics i parcel·les urbanes perquè realitzen les labors de neteja necessàries i que es puga reduir al màxim el perill i la proliferació d'incendis.

L'Ajuntament intensificarà la inspecció i control de les mateixes i recorda que el no compliment comportarà que l'administració, previs tràmits oportuns, impose les sancions i actuacions necessàries per al compliment de la neteja i adorn de terrenys i parcel·les complint amb la normativa aplicable.

Si algun propietari afectat per l'incendi del passat cap de setmana necessita assessorament o informació sobre aquest tema, poden dirigir-se a la policia local de Xàbia a través de tots els canals oficials.