El ple de l'Ajuntament de Xàbia aprova una moció de suport al sector agrari i ramader

11 mar 2024

El ple de l'Ajuntament de Xàbia ha aprovat una moció de suport al sector agrari i ramader que en aquestes setmanes està exigint amb nombroses convocatòries i manifestacions una reducció dels impostos sobre el combustible, millors preus per als seus productes i una flexibilització de la normativa mediambiental de la UE, entre altres; però que a més determina que el Consistori haurà de redactar un pla estratègic local en matèria d'agricultura, pesca i alimentació.

La moció que es va debatre en el ple ordinari del mes de febrer va tirar avant amb el suport del govern local (PP, CpJ i Vox) i Compromís, mentre que el PSPV va optar per l'abstenció.

Aquest acord del ple, arreplega el suport de l'Ajuntament (i per extensió de tots els veïns i veïnes) als agricultors i ramaders en les mobilitzacions que han organitzat i en clau municipal indica que l'Ajuntament es compromet a redactar un Pla Estratègic Local d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

A més, s'insta al Govern central a exigir a la Unió Europea que garantisca la lliure circulació de mercaderies i exigir el pagament immediat d'indemnitzacions corresponents als productors que han patit atacs mentre circulaven a altres països de la Unió, per part de les organitzacions agràries franceses. Així com que el Govern promoga en la Comissió la prohibició d'importar productes tractats amb fitosanitaris no autoritzats a la UE procedents de tercers països que no són comunitaris.

I que la Comissió exigisca als països tercers productes de cítrics que se'ls aplique els mateixos requisits mediambientals que apliquen els agricultors de la Comunitat Valenciana i la resta de regions de la Unió Europea; i que aqueixes importanciones de cítrics se'ls aplique el tractament de fred, un tractament que només s'imposa a les taronges que provenen de Sud-àfrica.

Una altra de les peticions és que es reforce el control sanitaris a les fronteres per a evitar l'entrada de plagues i malalties exteriors que estan causant seriosos perjudicis al sector.


D'altra banda, la moció arreplega l'exigència al Govern central de la modificació i ampliació de la Llei de la Cadena Agroalimentària per a prohibir les pràctiques deslleials, de tal forma que els preus que reben els agricultors cobrisquen els costos de la producció.

Igualment, li insta a exigir a la UE que flexibilitze i simplifique la Política Agrària Comuna (PAC), i també demana la moció el Govern central incremente la seua aportació en matèria d'assegurances agràries en la mateixa proporció que ho fa la Comunitat Valenciana.

Però, també demana l'ajornament de la implantació del quadern digital d'explotació mai abans de l'any 2026 i l'elaboració d'un pla de xoc que ajude a pal·liar els efectes de l'absurd increment dels costos de producció que està patint el sector agroalimentari i les mesures vagen necessàriament acompanyades per una legislació laboral que reconega l'especificitat, temporalitat i estacionalitat de l'activitat agrària i ramadera.

Un altre dels acords, sol·licita donar suport al control cinegètic per a vigilar l'excés de població d'aquelles espècies que provoquen danys agraris i a la ramaderia, evitar accidents de trànsit, i contribuir a l'equilibri ambiental general i a l'economia rural; i la voluntarietat en l'aplicació de la Llei de Benestar Animal, de manera que els ramaders espanyols puguen triar lliurement la seua forma d'explotació ramadera, sent necessari en la traçabilitat indicar el tipus de gestió de l'explotació. Si és de benestar animal o tradicional complint sempre les exigències de sanitat animal i seguretat alimentària.

D'altra banda, insta al Govern central que continue invertint en la modernització i millora del regadiu del conjunt del país, ajudant les comunitats de regants a adaptar-se i a invertir en l'eficiència quant al consum del recurs aigua i a la reducció de despeses elèctriques fomentant l'ús d'energies renovables i sistemes automatitzats en nom de la sostenibilitat i rendibilitat de les explotacions. A més, que es duga a terme una revisió dels cabals ecològics, i a més que invertisquen en obres hidràuliques com ara reparació d'embassaments i es facen nous xicotets embassaments que siguen capaços de retenir aigua de pluja.

Després d'aprovar-se aquest acord en el ple, l'alcaldessa de Xàbia, Rosa Cardona, que al seu torn ostenta les delegacions en matèria d'Agricultura i Pesca, ha remès aquesta setmana el mateix, al Govern central, així com a les associacions agrícoles, ramaderes i agroalimentàries de la província d'Alacant i la Comunitat, ja que aqueix era un d'els acords de la moció.