El Pla Estratègic de Turisme de Xàbia inclou 46 línies d'actuació

25 ene 2024 A partir de la setmana vinent la regidoria començarà de la mà de la consultora un treball per a establir les primeres accions a executar del pla

L'Ajuntament de Xàbia ha aprofitat la Fira Internacional de Turisme de Madrid (Fitur) per a mantenir una trobada de treball amb Auren, la consultora que s'ha encarregat d'elaborar el Pla Estratègic de Turisme aprovat de manera unànime per tota la corporació el mes de novembre passat.

 

Aquest document que va ser aprovat al novembre amb el suport de tots els partits en el ple, inclou diversos eixos d'intervenció que són: Governança Turística i Intel·ligència Turística; Transició Digital; Enfortiment de l'Espai Turístic i Qualitat en Destinació i Competitivitat) que es concreten a través de les citades actuacions que suposen un gran repte i una aposta decidida per la millora en la gestió turística de la destinació.

 

Es tradueix en 46 línies d'actuació entre les quals destaquen Geolocalització de Recursos Turístics, per exemple:

Pla estratègic

1 .- Creació d'una comissió tècnica interdepartamental

2.- Model de gestió de la destinació i reglament intern

3.- Programa de control de capacitat d'acolliment i seguretat de la destinació

4.- Marc regulador dels allotjaments extrahoteleros i segones residències

5.- Ordenació i regulació del turisme nàutic

6.- Pla director DTI destine turístic intel·ligent

7.- Observatori de sostenibilitat turística de la destinació

8.- Baròmetre empresarial de la destinació

9.- Geolicalización de recursos turístics

10.- Impuls de Smart Office

11.- Impuls al Consell Municipal de Promoció Economica i Turisme

12.- Iniciatives de col·laboració públic privades: acords, patrocinis, trobades empresarials

13.- Estratègia d'acció participativa (agents socials i econòmics de la destinació)

14.- Programa d'eficiència energètica d'infraestructures i espais turístics

15.- Xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics

16.- Xarxa de bicicletes elèctriques

17.- Millora de la connectivitat entre els diferents recursos turístics

18.- realitzar campanyes de sensibilització dirigides a turistes i residents enfocades en el manteniment i millora de la qualitat de vida de la ciutat

19.- disseny i implementació

20.- Pla de sensorización i connectivitat d'infraestructures i equipaments turístics

21.- Xarxa d'aparcaments intel·ligents

22.- Digitalització, consolidació i millora de la xarxa de punts d'informació turístic

23.- Tecnologies aplicades al desenvolupament de continguts experiencials (pej realitat virtual)

24.- App per al desenvolupament de rutes ludificades en el municipi

25.- Programa d'alfabetització digital del teixit productiu local

26.- Dotació tecnològica d'espais funcionals d'emprenedoria i teletreball

27.- Millora i condicionament de la xarxa d'espais naturals

28.- Pla de senyalització turística accessible i intel·ligent

29.- Campanyes de sensibilització i formació sobre accessibilitat

30.- Guia de turisme accessible

31.- Millora de l'accessibilitat web dels principals suports digitals d'informació de la destinació

32.- Pla d'excel·lència i intel·ligència de les platges

33.- Programa de qualitat certificada en serveis i infraestructures turístiques (pej Q de qualitat, bandera blava,)

34.- Implementació del sistema integral de qualitat turística espanyola en destinació (sicted)

35.- Assistència i manteniment de la declaració de municipi turístic de la Comunitat

36.- Producte destine slow del Mediterrani

37.- Foment del turisme de naturalesa

38.- Promoció del turisme gastronòmic

39.-Promocion del turisme cultural

40.- Promoció del turisme Família

41.- Desenvolupament del producte turístic "nòmades digitals"

42.- Programa de formació del teixit productiu local

43.- Pla d'emprenedoria del sector

44.- Pla de captació d'emprenedors i inversors

45.- Mesures per a preservar el patrimoni històric i cultural

46.- Mesures per a preservar el patrimoni natural

 

A partir d'ara l'equip de govern, els tècnics del departament de Turisme i la consultora es posaran a treballar per a definir quines són les primeres accions d'aquest pla que es posen en marxa.