Xàbia elabora un Pla Estratègic de Turisme sota criteris de qualitat, sostenibilitat i innovació

28 dic 2023

L'Ajuntament de Xàbia té com a objectiu impulsar el municipi com a destinació turística que aposta pel creixement econòmic continu i la millora de la qualitat de la vida dels veïns i veïnes, i per això ha promogut el desenvolupament del Pla Estratègic 2023-2026.

 

El document va ser aprovat per unanimitat del ple del passat mes novembre, ha sigut presentat en el Consell de Turisme, i arreplega un total de 46 mesures a curt i mitjà termini amb l'objectiu d'impulsar els recursos que posseeix la ciutat per a treballar de manera constant en aspectes destinats a de cercar noves tipologies turístiques que permeten distribuir als turistes durant diferents etapes de l'any.

 

D'aquesta forma es tracta de reduir els grans efectes negatius a causa de l'estacionalización i en general a la seua millora i protecció fent de Xàbia una destinació turística molt més responsable i equilibrat.

 

El Pla Estratègic ha sigut elaborat de la mà d'Auren Consultors, i s'estructura entorn a diversos eixos: Governança Turística i Intel·ligència Turística;; Transició Digital; Enfortiment de l'Espai Turístic i Qualitat en Destinació i Competitivitat) que es concreten a través de les citades actuacions que suposen un gran repte i una aposta decidida per la millora en la gestió turística de la destinació. Unes actuacions que estan alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) arreplegats en l'Agenda 2030 de Xàbia.

 

Amb aquest punt de partida, AUREN Consultors va ser l'encarregat d'elaborar el Pla Estratègic de Turisme, que per a dur a terme aquest projecte, s'han considerat elements clau com la col·laboració en les etapes d'anàlisis, diagnòstic i priorització de propostes d'acció, comptant amb la participació i implicació dels veïns de Xàbia, el sector turístic, agents públics i privats que indirectament participen en aquesta activitat, reflectint així la realitat de la indústria turística de Xàbia. Aquestes fases sempre han mantingut un enfocament centrat en l'execució estratègica i la sostenibilitat turística.

 

Quant a l'objectiu del pla, s'enfoca a impulsar el correcte aprofitament dels recursos turístics, naturals i patrimonials de Xàbia, donant a conèixer, a nivell nacional i internacional una experiència turística més completa de la ciutat i concorde a les noves necessitats de la demanda, sota criteris de qualitat, sostenibilitat i innovació.

 

Referent al pla estratègic, el regidor de Turisme, José Marcos Pons, va remarcar que es tracta de “un document obert i viu” que regirà la política turística del municipi per als pròxims anys. A més va recordar que tenir aprovat aquest pla permetrà a Xàbia recuperar la condició de municipi turístic de nou, un reconeixement que no va poder renovar després de canviar la Llei de Turisme de la Comunitat.

 

Mentre l'alcaldessa, Rosa Cardona, va destacar que el Pla Estratègic és fruit del treball de diversos anys i va subratllar que l'equip de govern vol “millorar la qualitat en el nostre turisme i hem aprovat una eina important per a això”.

 

I va anunciar que l'Ajuntament es posa a treballar ja de la mà dels empresaris per a posar en marxa les diferents línies d'actuació.