El govern de Xàbia proposa al ple la suspensió de les taxes d'obertura, escoleta i elimina l'increment del 7,88% de la taxa de l'escomesa que cobra Amjasa

07 nov 2023 Teresa Legay “aquest govern no pujarà impostos i està compromès amb la gestió responsable dels fons municipals”

L'equip de govern de Xàbia ha aprovat elevar al ple un paquet de mesures fiscals que permetran d'una banda “ajudar a tots els veïns” i per un altre ésser “la base per a l'elaboració d'uns pressupostos municipals actualitzats”, segons ha remarcat la regidor d'Hisenda, Teresa Legay.

 

D'aquesta manera per a 2024 se suspèn el cobrament de la taxa d'obertura, la de l'escoleta municipal i s'elimina l'actualització de la taxa de l'escomesa que cobra Amjasa als nous abonats. Legay ha comentat que des de 2009 les ordenances fiscals de subministrament de l'aigua potable que incrementava anualment aquesta taxa un 7,88%. Aquest concepte grava l'enganxament a la xarxa d'aigua potable de cada nou comptador i s'abona en funció del calibre que s'instal·la.

 

Respecte a la taxa d'obertura, la regidora ha indicat que seran un incentiu per a obrir i instal·lar nous negocis i empreses en el nostre municipi, i respecte a l'Escoleta ha apuntat que serà “un alleujament per a 34 famílies”.

 

En general aquestes modificacions “permetran que el govern local elabore uns comptes per a 2024 concorde a la situació actual de Xàbia i del conjunt de l'economia”. Legay ha remarcat que l'equip de govern “no puja cap impost i taxes” ja que està “compromès amb la gestió i la prova d'això és l'aprovació d'aquest paquet de mesures responsables”.

 

La regidora ha explicat respecte a la resta d'impostos i taxes que cobra l'Ajuntament, que l'any vinent es restableix la normalitat quant a la taxa del fem, ja que la intenció del govern actual és “gestionar amb la major responsabilitat” i que tots “els impostos i taxes que abonen els veïns i veïnes tinguen el seu reflex en el municipi”. Així mateix ha recordat que el cost de la recollida i tractament del fem, i neteja viària, és aproximadament de 6 milions d'euros i per la taxa es recapten 4 milions d'euros, per tant es tracta d'un servei deficitari.

Aquest paquet de mesures serà sotmès a votació en un ple a celebrar dimecres que ve.