Consell de Turisme i Promoció Econòmica

El reglament del Consell Municipal de Promoció Econòmica i Turisme va ser aprovat pel ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 26 de maig de 2016, i va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província el 10 de juny d'aqueix mateix any.

En 2016 el Consell de Turisme i el de Promoció Econòmica es van fusionar en un només.

En 2011 es van aprovar els estatuos del Consell de Turisme, anteriorment a aqueixa data en la dècada dels 90 es va crear un òrgan de funcionament molt similar.

Descàrregues