Xàbia reactiva la reforma del Parc Montaner

28 sep 2023

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Xàbia ha aprovat els plecs per a la contractació d'un arquitecte que dissenye la reforma del Parc Montaner.

 

En els plecs s'indica que l'objecte del contracte serà redactar el projecte de reforma, així com la direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut, en un treball que es realitzarà sota la direcció, supervisió i aprovació dels serveis tècnics municipals del departament de Parcs i Jardins.

 

El Parc Montaner es troba en el centre històric, entre la Plaça de la Constitució i l'IES Antoni Llidó, i està format per una zona infantil, un parc caní, una zona de gimnàstica a l'aire lliure i el riurau dels Català d’Arnauda.

 

Per això els plecs arrepleguen el programa de necessitats que ha d'incloure el projecte de reforma:

 

-El disseny es realitzarà de manera que no existisquen els problemes actuals d'arrossegaments de material arenós i terrós cap a la via pública, evitant-se els desnivells que puguen provocar els esmentats arrossegaments.

-Zona de jocs infantils per a xiquets de fins a 12 anys. S'inclouran jocs inclusius en cadascuna de les diferents àrees de jocs, amb el paviment de seguretat que corresponga.

-Estada per a persones de la tercera edat, amb instal·lació de diversos aparells per a gimnàstica de persones majors.

-Es mantindrà la zona actual de gimnàstica, recentment realitzada.

-Zona canina. Igual que en l'actualitat s'establirà una zona per a gossos, que haurà d'estar separada convenientment de la resta de les zones del parc.

-Tancament perimetral del parc respectant els tres accessos principals, així com l'entrada a l'institut des del parc.

-Inclusió, en la mesura que siga possible, del Riu Rau existent a l'interior del parc.

-Instal·lacions d'enllumenat, de reg i videovigilància.

-Es realitzarà la major accessibilitat possible per a persones amb discapacitat.

-Aquestes zones hauran de programar-se de manera que no interferisquen entre si, sense la utilització de barreres físiques com a closos o desnivells.

-S'evitaran els terrenys amb pendent major de l'1%, realitzant-se zones a diferent nivell amb els accessos corresponents segons la normativa d'accessibilitat.

-El paviment haurà de ser el més natural possible, només es permetrà asfalt o formigó en les zones de circulació de vehicles.

-L'arbratge de gran port s'intentarà salvar de manera que es conserve el màxim d'elements, com ara els ficus, palmeres, iuques, Chorisias, pins i altres elements vegetals d'interès.

-Tancament perimetral, amb panells de dos metres d'altura, deixant les entrades existents actuals per a accés a l'interior del parc.

-Instal·lació de cartelleria indicativa de les diferents àrees i edats d'ús, així com de la limitació de l'accés a animals.

-La jardineria haurà d'anar orientada a minimitzar el consum d'aigua i el manteniment posterior de la vegetació.

 

Presentació al Consell dels Xiquets per a rebre aportacions

 

Una vegada s'haja resolt el concurs públic, i ja amb l'arquitecte començant a treballar, el projecte de reforma serà revisat pel Consell dels Xiquets amb la finalitat d'arreplegar les seues aportacions i que aquestes siguen incorporades al projecte definitiu.

 

Al costat d'això, el departament de Parcs i Jardins té una reserva de crèdit de 50.000 euros per a l'adquisició de noves zones de jocs per als parcs infantils, i a més està treballant per a realitzar una sèrie d'intervencions de millora en els diferents parcs municipals.

 

“Tot això són els primers passos –ha remarcat l'alcaldessa, Rosa Cardona- per a tractar d'endreçar les zones verdes municipals i els parcs infantils que presenten un estat deficient”.

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Xàbia ha aprovat els plecs per a la contractació d'un arquitecte que dissenye la reforma del Parc Montaner.

 

En els plecs s'indica que l'objecte del contracte serà redactar el projecte de reforma, així com la direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut, en un treball que es realitzarà sota la direcció, supervisió i aprovació dels serveis tècnics municipals del departament de Parcs i Jardins.

 

El Parc Montaner es troba en el centre històric, entre la Plaça de la Constitució i l'IES Antoni Llidó, i està format per una zona infantil, un parc caní, una zona de gimnàstica a l'aire lliure i el riurau dels Català d’Arnauda.

 

Per això els plecs arrepleguen el programa de necessitats que ha d'incloure el projecte de reforma:

 

-El disseny es realitzarà de manera que no existisquen els problemes actuals d'arrossegaments de material arenós i terrós cap a la via pública, evitant-se els desnivells que puguen provocar els esmentats arrossegaments.

-Zona de jocs infantils per a xiquets de fins a 12 anys. S'inclouran jocs inclusius en cadascuna de les diferents àrees de jocs, amb el paviment de seguretat que corresponga.

-Estada per a persones de la tercera edat, amb instal·lació de diversos aparells per a gimnàstica de persones majors.

-Es mantindrà la zona actual de gimnàstica, recentment realitzada.

-Zona canina. Igual que en l'actualitat s'establirà una zona per a gossos, que haurà d'estar separada convenientment de la resta de les zones del parc.

-Tancament perimetral del parc respectant els tres accessos principals, així com l'entrada a l'institut des del parc.

-Inclusió, en la mesura que siga possible, del Riu Rau existent a l'interior del parc.

-Instal·lacions d'enllumenat, de reg i videovigilància.

-Es realitzarà la major accessibilitat possible per a persones amb discapacitat.

-Aquestes zones hauran de programar-se de manera que no interferisquen entre si, sense la utilització de barreres físiques com a closos o desnivells.

-S'evitaran els terrenys amb pendent major de l'1%, realitzant-se zones a diferent nivell amb els accessos corresponents segons la normativa d'accessibilitat.

-El paviment haurà de ser el més natural possible, només es permetrà asfalt o formigó en les zones de circulació de vehicles.

-L'arbratge de gran port s'intentarà salvar de manera que es conserve el màxim d'elements, com ara els ficus, palmeres, iuques, Chorisias, pins i altres elements vegetals d'interès.

-Clos perimetral, amb panells de dos metres d'altura, deixant les entrades existents actuals per a accés a l'interior del parc.

-Instal·lació de cartelleria indicativa de les diferents àrees i edats d'ús, així com de la limitació de l'accés a animals.

-La jardineria haurà d'anar orientada a minimitzar el consum d'aigua i el manteniment posterior de la vegetació.

 

Una vegada s'haja resolt el concurs públic, i ja amb l'arquitecte començant a treballar, el projecte de reforma serà revisat pel Consell dels Xiquets amb la finalitat d'arreplegar les seues aportacions i que aquestes siguen incorporades al projecte definitiu.

 

Al costat d'això, el departament de Parcs i Jardins té una reserva de crèdit de 50.000 euros per a l'adquisició de noves zones de jocs per als parcs infantils, i a més està treballant per a realitzar una sèrie d'intervencions de millora en els diferents parcs municipals.

 

“Tot això són els primers passos –ha remarcat l'alcaldessa, Rosa Cardona- per a tractar d'endreçar les zones verdes municipals i els parcs infantils que presenten un estat deficient”.