Plenari ordinari del mes de juliol

27 jul 2023 Esta vesprada a les 20.00 hores

Aquesta vesprada a les 20.00 hores es reuneix el ple de l'Ajuntament de Xàbia en sessió ordinària corresponent al mes de juliol. En el mateix se sotmeten a votació els següents acords:
Pots seguir el ple en directe o a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Xàbia.

 

PUNT 16.1.- Aprovar, si es procedent, l’esborrany de l’acta del Ple de l’Ajuntament PLN2023/14 (26-06-23), extraordinària (PLN2023/14).

PUNT 16.2.- Donar compte dels decrets adoptats per l'Alcalde i els seus delegats des del 25 de maig fins el 24 de juliol de 2023, ambdós inclosos..

PUNT 16.3.- Donar compte del Decret 2023-1744, de data 30 de juny, concedint a membres de l’Ajuntament el regim de dedicació exclusiva i parcial per al acompliment del càrrec.

PUNT 16.4.- Donar compte del Decret 2023-1798, de data 6 de juliol, aprovant la primera modificació del Decret 2023-1680, de 20 de juny, conferint delegacions a membres de l’Ajuntament.

PUNT 16.5.- Donar compte del Decret 2023-1884, de data 17 de juliol, delegant la presidència efectiva de les comissions informatives i especial de comptes.

PUNT 16.6.- Proposició de l’alcaldessa relativa a designar els representants dels grups municipals que formaran part en els Consells Sectorials constituïts i en el Control del Pla de Pensions d’empleats de l’Ajuntament (Exp. 4537/2015)

PUNT 16.7.- Moció de la portaveu del grup municipal Compromís per Xàbia relativa a: “Moció/ Declaració Institucional en defensa dels Drets Humans i contra totes les violències masclistes”

PUNT 16.8.- Moció de la portaveu del grup municipal Compromís per Xàbia relativa a: “Moció perquè l’Ajuntament de Xàbia es subscriga a les revistes ‘Cavall Fort’, ‘Enderrock’, ‘Camacuc’, ‘El Temps’ i ‘Llengua nacional”

PUNT 16.9.- Dictamen relatiu a la rectificació del lloc de celebració de les sessions de les Comissions Informatives Permanents i la Comissió de Comptes

PUNT 16.10.- Dictamen relatiu a proposar a tres ajuntaments per a que representen a l’Ajuntament de Xàbia en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària d’Alacant. (Exp. 2733/2023)

PUNT 16.11.- Dictamen relatiu a l’aprovació de la relació de gastos F/2023/39 (Exp 3227/2023)

PUNT 16.12.- Dictamen relatiu a l’aprovació de la relació de gastos F/2023/61 (Exp 3644/2023)

PUNT 16.13.- Dictamen relatiu a l’aprovació de la relació de gastos F/2023/84 (Exp 4238/2023)

PUNT 16.14.- Dictamen relatiu a l’aprovació de la relació de gastos F/2023/122 (Exp 5150/2023)

PUNT 16.15.- Dictamen relatiu a l’aprovació de la relació de gastos F/2023/123 (Exp 5152/2023)

PUNT 16.16.- Dictamen relatiu a l’aprovació de la relació de gastos F/2023/124 (Exp 5759/2023)

PUNT 16.17.- Dictamen relatiu a l’aprovació de la relació de gastos F/2023/125 (Exp 5760/2023)

PUNT 16.18.- Dictamen relatiu a l’aprovació de la relació de gastos F/2023/126 (Exp 5763/2023)

PUNT 16.19.- Dictamen relatiu a la cessió gratuïta a l’EVHA tres parcel·les de l’Ajuntament de Xàbia, per al foment i increment del parc públic d’habitatges destinades a lloguer social o a preu assequible. (Exp. 4127/2023)

PUNT 16.20.- Dictamen relatiu a l’aprovació de la revisió excepcional de preus del contracte subscrit el dia 26 d’agost de 2021 amb la mercantil Contratas Vilor, S.L. per a l’execució de les obres de construcció de la piscina coberta municipal (Exp. 2281/2023 = 9983/2020)

PUNT 16.21.- Dictamen relatiu a l’aprovació de l'Estudi de Detall per a l'agrupació d'habitatges unifamiliars en parcel·la mancomunada en SUE Adsubia Cap Martí, àmbit Illa formada pels carrers Kentia, Falguera i Alegria, de la Unitat d'Execució Adsubia-Cap Marti-32, 34, 35, 44, 45 i 46 (parcel·les G-2 a G-10) (Exp 5872/2021)

PUNT 16.22.- Ratificar el Decret 2023-1975de l’Alcaldia, de data 24 de juliol, pel qual s’accepten les condicions i prescripcions de la Direcció General de l’Aigua de la Conselleria per a la pròrroga de l’autorització d’abocaments de la Planta Dessaladora (Exp. 4031/2023)

PUNT 16.23.- Dictamen relatiu a sol·licitar a “UNICEF Comité Español” la renovació del Segell de Reconeixement de Xàbia com a Ciutat Amiga de la Infància. (Exp. 5997/2023)

PUNT 16.24.- Dictamen relatiu a la ratificació del Decret número 2023-1730 de data 29 de juny, relatiu a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per al manteniment del Conservatori Professional de Música de Xàbia, per a l’exercici 2023. (Exp. 5478/2023)

PUNT 16.25.- Torn obert de paraules