Comunicat de l'equip de govern de l'Ajuntament de Xàbia

26 jul 2023

Els grups municipals que conformen el nou govern municipal de Xàbia i davant la responsabilitat encomanada per a dur a terme la gestió dels serveis municipals i recursos econòmics, procedim a comunicar la situació administrativa i econòmica en la qual es troba l'Ajuntament de Xàbia.

A la nostra arribada ens fem càrrec del govern les arques municipals del qual es troben a mínims, amb un pressupost de 2022 prorrogat, les partides del qual del pressupost de 2023 estan esgotades i que el pressupost de 2022 encara no està liquidat, això té com a conseqüència que el romanent de tresoreria estiga bloquejat, és a dir se li impedeix a l'ajuntament que dispose d'un romanent de més de 50 milions per a gestionar l'administració i cobrir les necessitats diàries del municipi.

Sent inexcusable per l'administració no complir a temps amb els proveïdors municipals, s'ha pres la dura decisió d'ajustar les contractacions municipals a la consignació pressupostària existent.

Aquest govern municipal s'ha compromès a portar avant un programa de govern real, que cobrisca les necessitats veïnals i per descomptat finalitzar el compromès per l'anterior govern municipal per a no deixar les gestions a mig fer. Pel que amb caràcter forçós es cancel·la o posposa la programació d'activitats planificades per l'anterior govern, que només estaven anunciades i que mancaven del corresponent procediment administratiu i consignació pressupostària.

És el nostre deure i responsabilitat garantir el funcionament dels serveis municipals i fins que aquesta situació econòmica i fiscal no es repare només es realitzaran aquelles activitats que complisquen els tràmits per a dur-se a terme.

Davant aquestes circumstàncies es prendran decisions difícils, però correctes, que assumim de l'encàrrec que ens han donat els veïns i veïnes. Sent que la liquidació del pressupost de 2022 porta retard des de març, això podrà afectar la futura liquidació del pressupost de 2023, i alhora, que l'actual situació econòmica es puga prolongar per a l'any vinent 2024, davant això, posarem tota la nostra obstinació per a complir al màxim amb el compromès.


Els tres partits del govern ens hem posat a treballar per a esmenar al més prompte possible aquest problema sobrevingut, que té a l'Ajuntament en KO tècnic.