Teresa Legay Fornés

5ª Tinenta d'Alcalde i Regidora delegada en Àrea econòmica, Contractació i Barri de l'Arenal.

Partit Popular Xàbia

Dedicació exclusiva

Salari brut anual - 45.000

 

CONTACTE


 

Descàrregues