Rosana Sapena Codina

Regidora Grup Polític PSPV-PSOE

Rosana Sapena Codina

Regidora del PSPV-PSOE de Xàbia

Membre de: Comissió informativa d'Urbanisme, Obres i Serveis; Comissió Informativa de Cultura

Indemnització per assistències: Màxim 11.748 euros anuals.