Kika Mata Sapena

Regidora Grup Polític PSPV-PSOE

Kika Mata Sapena

Regidora del PSPV-PSOE de Xàbia

Membre de: Comissió Especial de Comtes i Comissió informativa d'Urbanisme, Obres i Serveis.

Indemnització per assistència: Màxim 11.748 euros anuals.