Consell de Cultura

El reglamento del Consell Municipal de Cultura va ser aprovat pel ple de l'Ajuntament en una sessió ordinària celebrada el dia 27 de juny de 2013. Posteriorment, es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província del 12 de juliol d'eixe mateix any.

La seua primera reunió va ser el 17 de desembre de 2013, sota la presidència d'Empar Bolufer com a regidora de Cultura.

Descàrregues