El balanç urbanístic de Xàbia en 2022 recull 105 expedients per infracció i 581 peticions per a donar ús turístic a habitatges

12 ene 2023 Urbanisme rep 240 sol·licituds d'obra major i 936 d'obra menor

La regidora d'Urbanisme de Xàbia, Pepa Gisbert, ha fet un balanç de l'activitat en el seu departament durant el 2022, una anàlisi que abasta des de l'activitat lligada a la construcció en el municipi a altres aspectes, com els usos de les edificacions.

En tema de llicències, Gisbert ha assenyalat que es van rebre 240 sol·licituds per a obres majors, una xifra similar igual a les d'abans de la pandèmia (en 2019 es van sol·licitar 241, en 2020179 i en 2021 un total de 196.

Respecte a obres de caràcter menor, s'han tramitat un total de 936. D'elles, 667 s'han gestionat a través de declaracions de responsable i les 269 restants amb una sol·licitud de llicència.

Un altre de les dades reflectides en aquest informe són els expedients d'infracció urbanística (que suposen la paralització de les obres quan no s'ajusten al permís atorgat i restauració de la legalitat). En l'últim any es van iniciar 105 expedients per infracció, que estan en diferents fases de tramitació.

També s'han gestionat 63 llicències de primera ocupació per a habitatge nou i 659 llicències de segona ocupació, certificat que renova la cèdula d'habitabilitat en habitatges ja existents i que se sol demanar per a donar d'alta un servei d'aigua o d'electricitat o quan la propietat es posa a la venda o en lloguer.

En matèria d'activitats, àrea que gestiona Alberto Tur, una xifra significativa són les 581 sol·licituds d'informes de compatibilitat urbanística, un document necessari per a donar legalment un ús turístic a habitatges privats. També s'han requerit 89 llicències d'obertura per a nous locals o per canvi de titularitat dels negocis i 96 informes de compatibilitat per a activitats econòmiques.