La Generalitat obri a Xàbia un punt Justiprop on s'oferirà gratuïtament atenció i orientació jurídica de proximitat

03 ene 2023

 

L'Ajuntament de Xàbia i la Generalitat Valenciana han signat un conveni de col·laboració per a facilitar a la població un servei d'atenció i orientació jurídica més pròxim i accessible. A partir del 12 de gener obri un nou punt “Justiprop” en les dependències municipals del Jutjat de pau (carrer D’Avall, 39), un espai en el qual els ciutadans rebran gratuïtament assessorament i informació jurídica dels professionals de l'advocacia.

En les últimes setmanes, el Consistori s'ha encarregat dels treballs necessaris per a condicionar l'espai, tant a nivell de mitjans ofimàtics i de material com de tancament i aïllament acústic per a preservar la intimitat de l'usuari.

Tal com explica la regidora Montse Villaverde, el Justiprop obrirà de moment un dia a la setmana (els dijous) en horari de 10 a 14 hores i serà necessari sol·licitar cita prèvia bé a través de la web municipal citaprevia.ajxabia.com o per telèfon en Serveis Socials (965794142).

En aquest punt s'oferirà informació en matèria d'accés a la justícia, mediació, assistència a les víctimes del delicte i protecció dels drets; ubicació i dades de contacte de seus judicials, col·legis professionals de l'advocacia i de la procura i entitats que presten serveis relacionats amb aquestes matèries.

També es podrà consultar sobre recursos públics o privats per a la protecció i defensa dels drets i interessos legítims; sobre tràmits administratius davant els Registres Civil, Mercantil i de la Propietat i rebre assessorament i orientació jurídica prèvia amb la finalitat d'evitar el conflicte judicial o analitzar la viabilitat de la pretensió.

Finalment, en el Justiprop es donarà suport sobre tràmits judicials o administratius en matèria de justícia i/o administració de justícia o es podrà accedir a l'estat de tramitació de processos judicials i dels registres en els quals tinga la condició de persona interessada, prèvia autorització.

Segons ha apuntat Villaverde, amb aquesta oficina, a més de descentralitzar la justifica, es dona unes millors garanties d'accés als ciutadans, agilitzant tràmits menors o evitant-li desplaçaments a altres seus judicials.