L'Ajuntament Xàbia defineix les bases del nou pont del carrer Gènova

30 nov 2022

L'Ajuntament de Xàbia prepara la licitació del projecte de construcció del nou pont del carrer Gènova, una infraestructura que permetrà connectar aquesta via amb el carrer Manuel Bordes, millorant la mobilitat general dels carrers confrontants.

El projecte haurà de seguir unes premisses marcades en l'avantprojecte: Serà un pont d'un únic ull (la longitud a salvar així ho aconsella), dos carrils de 3,50 metres d'amplitud, dues voreres de 3 metres i un carril bici de 2 metres.

El traçat es planteja de manera que connecte de manera natural amb el carrer Gènova, no augmente la cota de rasant, afecte el menys possible la secció hidràulica existent i minimitze les afeccions al llit del riu Gorgos. I amb una execució que facilite l'organització de l'obra, permetent l'accés als veïns als seus habitatges durant l'execució dels treballs.

Quant a l'estructura s'opta per un tauler de bigues pretesades prefabricades recolzat sobre estreps de formigó armat.