L'Ajuntament de Xàbia cedirà a Amjasa la gestió del sanejament

29 nov 2022 El ple aprova un nou reglament per al Mercat Municipal

L'Ajuntament de Xàbia va acordar ahir en ple iniciar l'expedient perquè l'empresa municipal d'aigües, Amjasa, assumisca la gestió directa del servei de sanejament. Des del Consistori es planteja començar el procés administratiu per a aquesta cessió amb l'objectiu de poder prestar el servei de forma més eficaç i eficient centralitzant en l'hídrica totes les activitats relacionades amb el cicle integral de l'aigua.

L'acord es va prendre per unanimitat així com crear una comissió d'estudi, formada per tècnics i polítics, que aborde la conveniència i oportunitat d'aquesta cessió.

Un altre punt d’interès, també aprovat per unanimitat de tots els partits, va ser el nou reglament del Mercat Municipal, un document que adapta l'anterior a les noves normatives i realitat d'aquest espai comercial públic.

Segons ha explicat la regidora del Mercat, Susana Ern, aquest reglament dona resposta a les problemàtiques detectades en els últims temps i soluciona una de les principals demandes: facilitar el traspàs dels llocs.

Aquest canvi, a més de ser positiu per al propi licitador, també redunda en benefici per al Mercat, ja que evitarà que els llocs queden buits fins que tornen a licitar-se quan algú desisteix d'un negoci o decideix marxar-se per circumstàncies personals.

En aquest reglament també queden delimitades les obres que poden efectuar-se en els llocs, les condicions d'ús de les zones comunes, les obligacions dels concessionaris o les circumstàncies que poden derivar en l'obertura d'un expedient sancionador, entre altres.

Un altre punt que queda reflectit en el reglament són els estatuts de l'associació de venedors del mercat i una comissió mixta entre el col·lectiu i l'Ajuntament en el qual es tractaran els suggeriments i peticions dels concessionaris.