La Diputació d'Alacant ha concedit dos subvencions als serveis socials de l'Ajuntament de Xàbia

31 ago 2022

L'Excma. Diputació d'Alacant ha concedit en l'exercici 2022 als serveis socials de l'Ajuntament de Xàbia dues subvencions:1) Subvenció per import de 142.142,00 euros destinats a sufragar despeses per les prestacions socials provocades per la situació extraordinària provocada pel Covid.

L'objecte de la subvenció concedida és:

  • Reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari per a garantir les cures, el suport, la vinculació a l'entorn, la seguretat i l'alimentació, especialment els dirigits a persones majors, amb discapacitat o en situació de dependència, considerant el major risc que assumeixen aquestes persones en cas de contagi. Aquests serveis comprenen l'ajuda a domicili en totes les seves modalitats i qualsevol altre d'anàloga naturalesa que es preste en el domicili de la persona usuària.
  • Reforçar les plantilles de Serveis Socials de l'Ajuntament.2) Subvenció de 99.500 euros destinats a sufragar les despeses relatives a ajudes a famílies refugiades d'Ucraïna.

En aquest apartat cal assenyalar que en el municipi de Xàbia s'han acollit 110 famílies refugiades de la guerra d'Ucraïna, i a totes elles se'ls ha concedit les corresponents ajudes d'emergència social.