Xàbia licita el servei de poda en altura

24 ago 2022

L'Ajuntament de Xàbia ha aprovat en junta de govern els plecs per a licitar el servei de poda en altura de l'arbratge que es troba en la via pública, parcs o jardins municipals.

El contracte té un pressupost de licitació de 120.109,44 euros anuals i una duració de dos anys, amb possibilitat de pròrroga.

Entre altres condicions, des de l'Ajuntament s'exigeix que la contractista aporte la maquinària específica necessària, com el camió cistella per a fer els treballs en altura, un altre camió polp amb pinça forestal i les eines manuals per a la poda així com bufadora, graneres i rasclets per a la recollida.

Amb aquest contracte es busca realitzar un manteniment equilibrat de la massa arbòria urbana, frenar desenvolupaments excessius que afecten l'enllumenat públic i atendre intervencions de risc en circumstàncies excepcionals, com a forts vents.