Xàbia redueix l'horari de les obres sorolloses durant l'estiu

01 jul 2022

Des de hui 1 de juliol i fins al 31 d'agost, torna a Xàbia la normativa que regula l'horari a les activitats que generen soroll i vibracions.
L'alcalde, José Chulvi, ha emès un bàndol per a tractar de conciliar el descans amb l'activitat que provoca sorolls. Així, aquestes queden prohibides des de les 15 hores a les 17 hores i des de les 20 hores a les 9 del matí, a més de diumenges i festius.
Tenint en compte la qualitat eminentment turística del municipi, l'Ajuntament de Xàbia controlarà especialment aquelles activitats referides a actes d'ús, transformació i edificació del sòl, subsòl i vol susceptibles de generar pertorbacions per emissions de sorolls en llocs públics i privats, oberts o tancats i sigui com sigui la font del soroll.


Durant el període comprès entre l'1 de juliol al 31 d'agost es tindrà en compte el següent:

I.- Horari diürn: de 9 hores a 15 hores i de 17 hores a 20 hores.
Horari nocturn: resta
Diumenges i festius: amb caràcter general estan prohibides totes les activitats que ocasionen sorolls i vibracions.
II.- En tot el terme municipal des de les 15 hores a les 17 hores i des de les 20 hores fins a les 9 del matí no es podran fer treballs capaços de produir nivells de sorolls i vibracions que puguen molestar al veïnat i sancionats en la normativa vigent.
III.- Queda prohibida la realització d'obres en la via pública, excepte casos d'urgència i obres municipals.
IV.- En atenció a la gravetat del perjudici causat, al nivell de soroll transmès així com en els casos de molèsties manifestes als veïns, l'Ajuntament podrà ordenar la suspensió immediata del funcionament de la font pertorbadora fins que siguen corregides les deficiències.
V.- Per part de la Policia Local es vigilarà el compliment d'aquestes disposicions, donant compte de les infraccions que seran sancionades de conformitat amb les disposicions legals vigents en la matèria.
VI.- Es recomana el compliment d'aquestes disposicions, la qual cosa redundarà en benefici de la Comunitat