Xàbia ofereix escoleta d'estiu gratuïta per als xiquets i xiquetes de les famílies treballadores

03 jun 2022

L'Ajuntament de Xàbia recupera després de la pandèmia un dels seus serveis per a facilitar la conciliació familiar i laboral durant les vacances lectives. Es tracta de l'escola d'estiu gratuïta, una opció per a xiquets i xiquetes d'entre 3 i 14 anys que combina oci i educació.

L’escoleta d’estiu es prolongarà del 4 de juliol al 26 d'agost, en horari del matí.

Tal com explica la regidora d'Infància, Montse Villaverde, aquesta opció lúdica d'oci educatiu adaptarà les activitats als diferents grups d'edat dels participants perquè puguen gaudir de l'estiu.

Hi haurà dues propostes. Una per a xiquets i xiquetes des de 3 anys –que ja estiguen escolaritzats en el primer curs d'educació infantil- i fins a 10 anys.

El taller serà de 9 a 14 hores (si és necessari habilitaria també una escola matinera en horari de 7.45 a 9 hores) en les instal·lacions del CEIP Graüll (Av Ramón Llidó, 1). Les sol·licituds poden realitzar-se per a un únic mes o els dos.

L'altre taller està més enfocat als joves de 10 a 14 anys. Es realitzarà en l'espai de Play Jove (en la plaça de la Constitució) també de 9 a 14 hores i comptarà amb una oferta variada d'activitats tecnològiques, scape room i activitats aquàtiques. En aquest cas, les sol·licituds es poden fer des de períodes quinzenals, podent sol·licitar fins als dos mesos.

Els interessats a sol·licitar plaça poden fer-ho del 8 al 16 de juny a través del registre (a la OAC).

La concessió de les places estarà lligada a la baremació de la documentació aportada, sobre la base dels criteris a valorar i no depén de l'ordre d'inscripció.

Una vegada avaluades totes les sol·licituds es comunicarà l'admissió personalment als admesos per telèfon.

Per a més informació, els interessats poden contactar amb el departament de Joventut a la Casa de Cultura (al 965 794 344 EXTENSIÓ 3401) o escriure al correu angels.oliver@ajxabia.org

 

Documentació a presentar:

Fotocòpia del DNI del pare, la mare o el tutor.

Fotocòpia del llibre de família (fulles on apareguen tots els membres).

Fotocòpia de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'any 2020, bé conjunta de la unitat familiar, ben individual de cadascun dels membres que la componen. En el cas de la no obligatorietat de fer la declaració, presentar certificat negatiu d'Hisenda.

.

Certificat del grau de discapacitat del participant, germans, mare, pare o tutor si escau.

Certificat d'empadronament

 Certificat de família monoparental si escau.

En cas de custòdia compartida, conveni regulador.

Vida laboral del pare, mare o tutor.