L'IES Antoni Llidó amplia la seua oferta educativa i el pròxim curs impartirà el batxillerat d'arts plàstiques, imatge i disseny

23 may 2022

L'IES Antoni Llidó de Xàbia continua ampliant la seua oferta formativa i el pròxim curs impartirà el Batxillerat d'Arts Plàstiques, Imatge i Disseny. La conselleria d'Educació ha concedit al centre una modalitat que donarà resposta a la gran demanda que existeix a Xàbia i als pobles dels voltants de cursar estudis relacionats amb l'art.

Fins ara els alumnes que volien realitzar el Batxillerat Artístic havien de desplaçar-se a Dénia. Hi havia estudiants que renunciaven per l'inconvenient d'esperar l'autobús al matí i després arribar a casa molt tard. Ara els alumnes amb inquietuds artístiques ho tenen més fàcil per a formar-se en allò que els apassiona.

A més, Xàbia és un municipi amb gran efervescència artística i amb nombroses sales d'exposicions en les quals els alumnes podran acostar-se als nous moviments artístics, així com exposar ells mateixos.

L'horari del Batxillerat Artístic serà diürn i de matí.

“Xàbia és un poble molt creatiu. Estem oferint una formació amb gran demanda i que té moltes eixides laborals. Aquests estudis estimularan als nous artistes i no hem d'oblidar que en les societats avançades l'art i el disseny, que és l'aplicació de la creativitat a la vida quotidiana, són una palanca essencial del progrés”, ha afirmat la directora de l'IES Antoni Llidó, Amparo Cortell.