Xàbia crea una partida econòmica per a comprar habitatge social

23 may 2022 L'Ajuntament reserva pressupost per a adequar la nova parcel·la destinada a transferència de residus verds

L'Ajuntament de Xàbia portarà al pròxim ple una proposta de modificació de crèdits per un total d'1.760.000 euros. En ella s'inclou una partida de 400.000 euros per a poder comprar habitatge i destinar-la a usos socials, aprofitant el dret al tanteig i retracte que va assumir fa uns mesos del Consistori; és a dir, l'opció preferent o prioritària a l'hora d'adquirir habitatges relacionats amb impagament d'hipoteques, dació en pagament i habitatges que posen a la venda els bancs, en subhastes judicials o a inversors en grans operacions immobiliàries.

En aquesta operació econòmica també es reserven 600.000 euros per a l'adequació de la nova parcel·la que, provisionalment s'està destinant a zona de transferència de residus verds. Un terreny municipal que es millorarà en accessos i mitjans de seguretat per a convertir-lo en punt definitiu de gestió del verd.

Altres partides reflectides són 20.000 euros per a la compra d'un dron per a millorar els mitjans de la Policia en cas d'operatius de cerca o vigilància, altres 11.700 euros per a adquirir emissores per a Protecció Civil o 50.000 euros per a la redacció dels projectes de millora de parcs infantils.

També 96.000 euros per a adquirir un vehicle multifunció per a la brigada de serveis i vies públiques i 140.000 per a la reparació de fonts ornamentals, entre altres.