Ferreria

LA FERRERIA DE MINYANA

La major part dels objectes que aquí es mostren provenen de la ferreria que la família dels Minyana tenien al Carrer Roques, a la vila de Xàbia. Sembla ser que ja treballaven en ella  des de principis del segle XIX i que concretament, una de les encluses va ser trencada durant la Guerra de Napoleó quan els francesos eren a Xàbia l’any 1808.
El fornal era la part més important de la ferreria. Allí calfaven el ferro per treballar-lo més fàcilment. El foc era aconseguit per la combustió de carbó, que ben prompte treia flama gràcies a un corrent d’aire que provocava el ferrer tot perxant o  tirant de la cadena connectada al manxó que feia la funció d’un gran ventall .

La part davantera del fornal tenia dos manetes, una per regular l’eixida de l’aire i l’altra per permetre que el carbó, ja gastat, caiguera a terra i reposar-ne de nou.

Quan el ferro es feia incandescent, és a dir, es posava al roig, el ferrer el treia amb unes estenalles, el posava damunt de l’enclusa i amb un mall el colpejava repetidament fins donar-li la forma desitjada.
En la vida tradicional, l’ofici i la funció del ferrer eren fonamentals. Ells realitzaven tot tipus de treballs amb un material tan essencial com era el ferro: reixes, forrellats, eines agrícoles i de tota altra classe, ferraven animals, etc. A hores d’ara, l’ofici a la manera tradicional està ja pràcticament desaparegut, adaptant-se i transformant-se a les noves tècniques i les noves necessitats.

Descàrregues