20 - Castell de la Granadella

EL CASTELL DE LA GRANADELLA

El castell de la Granadella està situat al sud-est del terme, just a l’extrem llevantí del morro del Castell, punta rocosa  que tanca pel sud la cala de la Granadella. Es troba a uns 40 metres  sobre el nivell del mar, dins un paisatge d’alts penya-segats calcaris que caracteritzen aquest sector litoral de la Marina Alta.
Aquesta fortificació, la darrera en ser construïda al litoral de Xàbia, pretenia completar el sistema defensiu contra les incursions piràtiques. Va ser bastit cap al 1739,  seguint les directrius de l’arquitectura militar d’aquells moments, amb una planta d’uns 140 m² en forma de “ferradura”, formada per un ample mur corbat  orientat a llevant i un mur rectilini a l’oest, lloc des d’on s’accedia a la fortificació. L’accés es feia per una porta situada a certa altura sobre el mur oest mitjançant una escala de corda facilitada des de l’interior.
Dins, l’edifici tenia una planta baixa, que corresponia al polvorí i una estança principal que ocupava el primer pis, on estaven la porta i deu troneres, cinc orientades a la mar i cinc a terra. Dalt de tot, al terrat, es situaven dos canons. Les tres plantes estaven comunicades per una escala de caragol situada a l’angle sud-oest, de la qual encara es conserva la base.
L’obra actual conserva un robustíssim mur de 325 cm. de gruix fet de maçoneria de blocs irregulars de pedra viva i morter de calç, folrats exteriorment amb tosques rectangulars disposades a filades horitzontals, amb algunes perpendiculars, que fan de trava. Els murs, conserven una alçada màxima de 6,50 metres (a l’extrem de llevant), assentant-se sobre una sabata  de morter de calç i la roca natural. Per abastar a la guarnició – formada per cinc soldats- va ser construït un aljub rectangular amb una capacitat aproximada de 23.647 litres que es conserva encara en bon estat.
Aquest modern fortí no perdurà però molt de temps. Uns setanta tres anys després de la seua construcció, durant la guerra de Napoleó, va ser minat i destruït per impedir que fóra utilitzat per les tropes enemigues.
Les tres campanyes d’excavació realitzades entre l’any 2001 i el 2005 han permés aclarir l’estructura de l’edifici i recuperar  abundants  materials arqueològics,  entre els quals destaca un bon conjunt de bales de canó de ferro, així com nombroses ceràmiques i altres restes que són els testimonis directes de la vida dels “torrers” al castell.

Descàrregues