18 - Vila feudal

XÀBIA, UNA VILA FEUDAL

La conquesta cristiana i la creació del Regne de Valencià per Jaume I va portar  un nou orde social, polític i econòmic. El feudalisme s’instal·larà en estes terres i perdurarà fins que la revolució liberal del segle XIX acabarà amb les estructures de l’Antic Règim.
D’ençà de la conquesta, Xàbia i la seua vall va passar a formar part dels bens reials, tot i que algunes de les seues alqueries van ser donades a alguns dels senyors que ajudaren al rei conqueridor, com ara l’“...hereditate, turris et alcharea quondam vocatam Benimadroch site termini Xabee...” donada pel monarca a En Galceran de Cruanyes el 1264. Tanmateix,  les primeres referències sobre l’actual població del nucli de Xàbia les trobem en un document de Jaume II, net del conqueridor, data el 16 de novembre de 1304.  A poc a poc, la vila de Xàbia, nascuda a l’empara i sota la jurisdicció de Dénia, va consolidar la seua importància per la qual cosa va demanar al rei,  a març de 1321, un cert grau d’autonomia respecte a Dénia, aconseguint  la concessió d’un subjusticia competent en casos de fins  50 sous.
L’any 1323, l’Infant Pere de Ribagorça va tornar a són pare, Jaume II, la vila de Crevillent, rebent a canvi els senyorius de Dénia i Xàbia, que ara deixaven de ser llocs de reialenc. L’any 1355, el  rei Pere el Cerimoniós, crea el Comtat de Dénia, donant-li’n al seu cosí Alfons d’Aragó (fill de l’Infant Pere)  conegut com Alfons el Vell, comte de Dénia, marqués de Villena i duc de Gandia.    Les disputes entre Dénia i Xàbia, però continuaren. Al 1380 la documentació recull un nou plet entre les dues poblacions pel desig de posseir Justícia, Mostassaf i Procurador. Tres anys després, s’inicia una nova disputa davant l’intent de Xàbia que l’alqueria de Benitatxell hi pagués aquí la seua contribució, plet que guanyà Dénia. El 1388 el comte va promulgar un sistema per elegir els jurats que formarien el Consell; Dénia en proposaria quatre dels quals n’eixirien dos, Xàbia en proposaria dos i n’eixiria un, jurats que haurien de ser ratificats pel representant senyorial.
L’any  1397, Xàbia aconseguirà terme propi i amb això la seua autonomia respecte a Dénia, amb Universitat i Consell,  Justícia (Pere Bas), i Jurats (Rafel Trilles, Guillem Quart i Andreu Vives).
El 1424 mor el Comte de Dénia i senyor de Xàbia (Alfons el Jove), incorporant-se el senyoriu novament a la Corona en la figura de Joan de Navarra, futur Joan II d’Aragó. Pocs anys després, per privilegi de 8 de març de 1431, aquest rei farà donació del comtat de Dénia  al noble castellà En  Diego Gómez de Sandoval. Anys després, el 1487, els Reis Catòlics premiaran a Diego (fill de l’anterior) amb la concessió i creació del Marquesat de Dénia, que es mantidrà fins al regnat d’Isabel II, cap al 1837.

Descàrregues