12 - Pirateria i Defenses

PIRATERIA i DEFENSES LITORALS

La conquesta cristiana de les terres del Xarq-al-Andalus va desplaçar la frontera amb els musulmans cap al sud, però sobretot devers llevant, a la mar. Xàbia i el seu territori foren ocupats per les tropes de Jaume I a mitjans del segle XIII; a partir d’eixe moment, tot el seu litoral  va esdevindre una mena de frontera que calia protegir de les freqüents incursions piràtiques, sorgides primer des del sud peninsular i després, des del nord d’Àfrica.   
Un dels primers atacs del qual tenim notícia va succeir l’any 1304 i el resultat fou la destrucció de la vall de Xàbia, tal com llegim en un document del 10 de setembre d’aqueix any conservat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó : “...E el primer dicmenge de setembre [fo] n’Arrendaçi ab IIII galeres e II atzaures a Dénia, que avian lexada una en la vayll de Xàbea, que hi pres terra e cremà tota la vayll...”. Anys després, un altra incursió piràtica, al 1387, serà la responsable del saqueig i abandonament del Monestir de Sant Jeroni de la Plana, que havia estat bastit entre 1374/1375, només 13 anys abans. Els pirates captivaren als monjos que varen ser duts a Bugia.
Aquests atacs, cada volta més freqüents, obligaren a emmurallar la vila i a defensar la costa, amb un litoral ple de racons i cales, ben propicis al desembarcament. Els pirates, saquejaven propietats i captivaven persones per les qui demanaven un rescat molt elevat, era doncs, una activitat molt rentable econòmicament. A més, l’existència d’enteses entre els pirates nord africans i els seus germans de religió, els moriscos, - que representaven la tercera part de la població del Regne de València i la gran majoria en l’interior de la Marina Alta -,  augmentaven la por i la inseguretat entre la població cristiana.
Per aquestes raons, foren bastides al litoral de Xàbia diverses construccions defensives entre els segles XV i XVIII, moment a partir del qual foren escasses les incursions piràtiques a casa nostra. La data que marca el darrer episodi conegut a les nostres costes, és un atac de  pirates que l’any 1812 entraren a la vila de Xàbia i robaren i saquejaren a les cases dels rics, fugint després tranquil·lament.
Al litoral de Xàbia es van construir, de nord a sud, les següents fortificacions: torre de Sant Antoni (1553-54), castell de Sant Jordi (1578), castell de la Fontana (1425 / segle XVI), torre del Portitxol (1553-54), torre d’Embolo (1553-54) i el castell de la Granadella (1739).

Descàrregues