9 - Arquitectura

LES DECORACIONS ARQUITECTÒNIQUES DE LA PUNTA DE L’ARENAL

El conjunt de peces i restes arquitectòniques conservades i conegudes de la Punta de l’Arenal, fan d’aquest jaciment, una de les vil·lae  que més restes arquitectòniques i decoratives han aportat dins el conjunt del País Valencià.
A hores d’ara, coneixem un total de 14 capitells procedents del jaciment. Dotze s’inscriuen dins l’estil toscà, d’elaboració més senzilla, mentre que els altres dos, molt millor elaborats i amb una decoració més rica, corresponen a l’ordre jònic. Estos dos capitells eren els únics que descansaven sobre fusts de secció octogonal.
De bases de columna en coneixem també catorze. Totes amb dos tors i escòcia, quatre de les quals estaven sobre plint. Només una conservava restes de decoració a base d’estries que es continuarien en el fust, que no ha estat trobat. La major part d’estes peces es conserven  als jardins de la finca que ara ocupa el jaciment, excepte un capitell propietat de la família Lambert, o les tres bases i dos capitells donats l’any 2017 al Museu per la família Albi.
D’altres elements arquitectònics de valor decoratiu procedents del jaciment es guarden en aquest museu. Destaca l’arquet de pedra tosca de la col·lecció Segarra-Llamas, molt ben conservat i amb restes del cobriment original de pintura blanca de calç. Aquesta peça, formaria part del remat superior d’alguna estructura arquitectònica  de la Punta o potser d’algun monument funerari del Muntanyar.
Junt amb aquestes peces, també han aparegut  d’altres elements sobre pedra: fusts de columna, carreus i altres elements constructius indeterminats, dos “sarcòfags” rectangulars i quatre grans blocs de pedra calcària de forma més o menys rectangular amb diverses marques que ens fan pensar en el seu ús com elements d’una premsa de biga, ja fora per a fer  vi o oli.   
Exceptuant aquests elements que acabem d’esmentar, realitzats en pedra viva per la funció que havien de desenrotllar, la resta de les peces arquitectòniques foren realitzades en  pedra tosca, referent de l’arquitectura de Xàbia des de fa dos mil anys.     En alguns casos, estes restes encara conserven taques d’enlluït de morter de calç i/o pintura blanca. Suposem per tant, que aquests magnífics capitells, bases i fusts de columna estarien originàriament recoberts de morter de calç o/i pintats, en la major part del casos de blanc, però també potser de mànguena, ocre, verd o blau, colors que foren utilitzats a la Punta de l’Arenal per decorar les parets d’algunes de les estances de la vil.la.

Descàrregues