Consell Municipal d'Urbanisme i Medi Ambient

El Reglament del Consell Municipal d'Urbanisme i Medi Ambient va ser aprovat.

La seua primera reunió es va celebrar el 2 de febrer de 2012, sota la presidència del regidor Pere Sapena.

 

Descàrregues