Amjasa involucra als dos instituts de Xàbia en la conscienciació sobre l'ús racional de l'aigua

26 feb 2022 L'hídrica assumeix la despesa en aigua de tots dos centres a canvi que sensibilitzen a l'alumnat sobre aquest bé bàsic i escàs

L'empresa municipal d'aigües de Xàbia, Amjasa, ha signat un conveni bianual amb els dos instituts de secundària pel qual els centres es comprometen a incloure en el seu projecte educatiu accions de sensibilització a l'alumnat sobre el tema de l'aigua, amb tota la seua diversitat: pluvials, aigües negres, depuració i dessalació.
Els instituts organitzaran en col·laboració amb l'empresa municipal diferents accions per a conscienciar sobre l'ús racional i el coneixement del cicle integral de l'aigua. Una d'elles serà que, quinzenalment, els centres comunicaran a l'alumnat el consum d'aigua que han realitzat perquè siguen conscients.
També els donaran a conèixer les dificultats històriques que ha patit Xàbia en relació a l'obtenció d'aigua potable -un bé públic i escàs- en el context de sequera cíclica mediterrània i la necessitat de reutilitzar les aigües depurades i completar el cicle integral de l'aigua, un objectiu prioritari per a l'empresa pública.
Com a contrapartida, AMJASA assumeix el cost econòmic de l'aigua potable dels centres.
Aquest acord, signat hui per l'alcalde i president de Amjasa, José Chulvi, i les directores de tots dos centres, forma part de les accions de Responsabilitat Social Corporativa que manté l'hídrica i dels seus objectius de sensibilització a la població perquè s'involucren en l'ús racional i l'estalvi d'aigua, un camí en el qual els joves són clau.