Xàbia presenta un pressupost amb gran calat social, que augmenta la despesa en serveis i reforça la plantilla municipal i policial

18 ene 2022 El Consistori puja un 20% la partida social i garanteix inversions i millores en la gestió dels residus sense pujar el fem i baixant l'IBI

El regidor d'Hisenda de Xàbia, Ximo Segarra, ha avançat hui les principals línies del projecte de pressupostos municipals per al 2022. Un document molt treballat, que incorpora les necessitats de totes les regidories i plasma la voluntat municipal que l'Ajuntament acompanye i done impuls a la necessària recuperació econòmica i social.

Tal com ha destacat Segarra, es reforça la previsió per a despesa social, que puja un 20% amb una partida inicial de 300.000 euros (oberta a incrementar-se en cas de necessitat). També hi ha una partida de 300.000 euros per a suport econòmic a autònoms i pimes, una important inversió municipal –que es finança en gran part a càrrec del romanent de tresoreria- i un increment de partides com les de serveis o personal. També es mantenen totes les ajudes i convenis amb clubs i entitats socials per a donar-los suport en aquests temps d'incertesa.

“És una prioritat del nostre equip continuar ajudant a les famílies i a les persones que el necessiten, estar al costat de l'economia local, continuar impulsant polítiques culturals i educatives, gestionar de manera responsable i sostenible els nostres recursos naturals, apostar per les accions del xicotet urbanisme (voreres, il·luminació, reparacions, pintura, mobilitat…) i promoure accions que cohesionen i il·lusionen en la comunitat que formem totes les persones que vivim a Xàbia” ha resumit el regidor.

És per això que el Consistori ha suspès o congelat taxes –com la del fem malgrat l'ampliació del servei- i articulat un important gest de suport com és la baixada generalitzada del rebut de l'IBI en un 17%.

“Mentre a nivell global tot puja, a Xàbia baixem impostos. És una decisió valenta en els temps que corren i un esforç molt gran per la important caiguda de la recaptació; una minva que podem assumir per la pujada de les transferències que rebrem de l'Estat i altres organismes supramunicipals, l'increment d'ingressos per activitats econòmiques i al fet que, després d'anys de gestió responsable, no tenim cap deute i, per tant, no hem de pagar interessos bancaris per préstecs” ha explicat.

Així doncs, Segarra ha garantit que lluny de reduir serveis, aquests es milloraran.

I és que del total del pressupost municipal –que ascendeix a 39’3 milions d'euros- la partida major de despesa serà la destinada a serveis, que puja a 18.7 milions d'euros. Aquesta recull importants contractes, com el de recollida de fem i neteja viària, que s'incrementa en dos milions d'euros respecte a l'any anterior. També els vinculats a garantir la sostenibilitat litoral i turística, la millora en el manteniment de parcs i jardins, pintura viària, enllumenat públic, socorrisme, abalisament, cursos formatius o PlayJove, entre altres.

El pressupost també dona resposta a les mancances de personal que arrossega l'administració local després de molts anys sense poder convocar ofertes d'ocupació, consignant totes les places vacants per a així poder reforçar la plantilla municipal i la de la Policia Local.

Quant a les inversions (de 1’2 milions), la partida major amb càrrec al pressupost és la destinada a la piscina municipal, encara que hi ha una bateria de projectes i plans d'ocupació per valor total d'uns 15 milions d'euros que es finançaran amb càrrec al romanent de tresoreria. Entre ells, l'adequació del Primer Montañar, la reforma de l'edifici del far del Cap de Sant Antoni, parcs infantils, pla d'asfalt o l'enllumenat del Tosalet, entre altres.

El regidor d'Hisenda ha apuntat que l'esborrany de pressupostos ja ha sigut

facilitat a tots els grups municipals perquè el puguen estudiar i fer les seues aportacions. “Espere comptar amb el major suport possible per part de la Corporació, ja que ha sigut una tasca difícil, llarga i molt complicada i –sobretot- perquè és la millor eina perquè l'Ajuntament puga donar el suport que el veïnat i el teixit empresarial necessiten cap a la recuperació econòmica i social i per a millorar les infraestructures i serveis que Xàbia mereix per a continuar sent un referent i el millor lloc on viure”, ha conclòs.