Xàbia recicla més de 50 tones de tèxtil usat en sis mesos

28 jul 2021 La recollida selectiva de gener a juny equival a 228.000 peces de roba que seran reutilitzades o reciclades amb una fi social i ambiental

La recollida selectiva de residus a Xàbia ha permés recuperar un total de 50.799 kg –més de 50 tones- de tèxtil usat durant el primer semestre de 2021. Aquesta quantitat, que equival a 228.000 peces, tindran una segona vida a través de la reutilització o reciclatge, del qual s'encarrega Humana. Fundació poble per a poble.

Gràcies al compromís dels ciutadans que han depositat en els contenidors de la Fundació la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de llar que ja no utilitzen, s'aconseguirà un doble benefici: ambiental en tant que la reducció en la generació de residus que acaben en abocadors i la recuperació de tèxtil que evitarà l'emissió de 161 tones de CO₂. I social, ja que Humana genera una ocupació indefinida per cada 30.000 kg de tèxtil recollit i destina un percentatge dels recursos obtinguts a projectes socials.

Des del departament de Serveis agraeixen la implicació de la ciutadania en el reciclatge i posen en relleu que queda un gran camí per recórrer. I es que, en el cas del tèxtil, s'estima que cada ciutadà rebutja anualment entre 20 i 30 kg, però només es recupera selectivament una desena part.