Xàbia redueix l'horari de les obres sorolloses durant l'estiu

21 jun 2021

L'alcalde de Xàbia, José Chulvi, ha signat el bàndol pel qual es regula un horari especial d'estiu per a la realització d'obres i altres activitats susceptibles de generar sorolls i vibracions. Aquesta mesura s'adopta tenint en compte el caràcter turístic del municipi i amb la intenció d'evitar molèsties al veïnatge.

Igual que els últims anys, de l'1 de juliol al 31 d'agost, s'estableix un horari per a les activitats que generen soroll: serà de 9 a 15 hores i de 17 a 20 hores, de dilluns a dissabte. Així doncs a partir de les 20 hores i fins a les nou del matí, a més de les dues hores del migdia (de 15 a 17 hores i els diumenges i festius queden prohibides totes les activitats i treballs capaços de produir nivells de sorolls i vibracions que puguen molestar al veïnat.

Referent a això, l'Ajuntament de Xàbia controlarà especialment aquelles activitats referides a actes d'ús, transformació i edificació del sòl, subsòl i vol. També es paralitzen les obres en via pública, excepte casos d'urgència i obres municipals, com poden ser les necessàries per a mantindre els serveis bàsics i les condicions de seguretat viària.

La Policia Local vigilarà el compliment d'aquestes disposicions i en casos de perjudici de gravetat, l'Ajuntament podrà ordenar la suspensió immediata de la font de soroll.