Xàbia licita la construcció del col·lector Montgó 3 que donarà servei a 900 cases dels Castellans

22 feb 2021 La primera obra de les previstes per a ampliar el clavegueram té un pressupost de 467.000 euros

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Xàbia ha aprovat hui iniciar el procediment de contractació per a la construcció de col·lector d'aigües residuals denominat “Montgó 3”, que discorrerà al llarg del camí dels Castellans (amb inici al carrer Càceres i final en la Avda Ángel Domenech).

El projecte, redactat per Urbanistes Enginyers, S.A, es licita amb un pressupost de 467.138,12 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de tres mesos.

Les obres recollides pel present projecte consisteixen en l'execució d'un nou col·lector de residuals en aquesta zona de disseminat situada als peus del Montgó i que connectarà en un pou de la xarxa de fecals existent en el municipi de Xàbia. Aquesta nova infraestructura permetrà en el futur que els habitatges que se situen en les proximitats (les estimacions del departament d'urbanisme calculen que poden ser unes 900) puguen connectar-se, deixant així d'abocar les seues aigües residuals a les foques sèptiques i, per tant, reduint la potencial contaminació del subsòl.

L'obra no afecta a propietats privades, ja que la totalitat discorre per terrenys de titularitat pública. Una vegada instal·lat el col·lector, es reposarà tot el ferm del camí afectat. A més, també s'ha previst la reposició d'unes línies subterrànies de baixa tensió i una canalització de telefonia, així com una xicoteta afecció a una reixa de recollida d'aigües pluvials. Per a això, l'empresa adjudicatària haurà de coordinar-se amb Amjasa i l'empresa elèctrica.

El nou col·lector funcionarà totalment per gravetat i té una longitud total d'aproximadament 1.192 metres. També s'han projectat un total de 51 pous de registre de formigó prefabricat en tots els canvis de direcció i d'arracada, tal com recomana l'ordenança municipal.

Aquesta és la primera fase del pla municipal per a ampliar la xarxa de clavegueram al disseminat. Hi ha també en fase de preparació altres tres projectes per a nous col·lectors: un altre en la zona del Montgó, un altre en Lluca i un altre en el Cap de la Nao.

En total la inversió municipal s'estima en 8 milions d'euros.