Xàbia crea un Consell de l’Esport per a canalitzar la participació de clubs i tots els agents involucrats en el sistema esportiu local

16 feb 2021

El regidor d'Esports de Xàbia, Alberto Tur, ha presentat hui l'esborrany del Consell Municipal de l’Esport de Xàbia, un nou òrgan consultiu i de participació amb el qual es vol canalitzar totes les veus involucrades en el món esportiu local per a així fer-les partícips en la planificació i promoció de l'esport i l'activitat física.

El document ha sigut facilitat a tots els partits polítics i penjat en la web municipal on serà sotmés a una fase de consulta pública. CONSULTA L’ ENLLAÇ

https://www.ajxabia.com/ver/8493/consulta-publica-previa-sobre-la-creacio-de-les-bases-que-han-de-regir-la-constitucio-del-consell-municipal-de-l%80%99esport-.html

Una vegada superat aquest tràmit i avaluades les possibles al·legacions, es debatrà en votació de ple.

Segons explica Tur, amb aquest consell es vol crear un punt de connexió entre tots els agents del sistema esportiu local, així com afermar la seua relació amb el govern municipal. Aquest fòrum reunirà les diferents visions, expectatives, desitjos, aspiracions vinculades a l'esport, així com les diferents opinions que puguen sorgir davant els projectes proposats per la regidoria.

Entre les funcions que recullen les bases del Consell estan les bàsiques que són el seu caràcter representatiu i la seua funció d'assessorament, i també afavorir que la política esportiva de l'Ajuntament s'adeqüe als interessos dels ciutadans i les ciutadanes, dinamitzar la participació amb debats i fins i tot la seua implicació en l'elaboració de plans estratègics o línies d'actuació municipal des d'en les pròpies instal·lacions esportives com els programes que allí es desenvolupen.

El responsable d'Esport ha volgut amb aquest projecte obrir la regidoria als vertaders protagonistes, aprofitar el potencial que té Xàbia en matèria esportiva, amb un gran nombre de clubs actius i amb moltes iniciatives i amb un entorn que possibilita la pràctica d'infinitat de disciplines esportives.

En la comissió de Cultura i Esports celebrada hui Tur també ha facilitat un informe de les accions de conservació i manteniment que s'han dut a terme en les instal·lacions esportives municipals al llarg dels últims mesos, especialment durant les setmanes que, a conseqüència de la Covid 19, estan tancades al públic.