Xàbia amplia fins al 31 de maig l'autorització a l'hostaleria per a l'ocupació extraordinària i gratuïta de la via pública

02 dic 2020

L'Ajuntament de Xàbia, dins de les mesures de suport al sector de l'hostaleria per la crisi sanitària, ha ampliat el permís concedit a bars i restaurants perquè ocupen més espai de la via pública i puguen oferir servei a les seues terrasses -compensant així les restriccions d'aforament a l'interior dels locals- amb totes les garanties de seguretat sanitària.

L'autorització expirava a final d'enguany i ara se'ls concedeix una pròrroga fins al 31 de maig de 2021, sempre que es complisca la normativa sanitària extraordinària per la Covid i les ordenances municipals.

A més, el Consistori no els cobrarà tampoc aquest any 2021 la taxa per ocupació, un suport directe de l'administració local que deixarà d'ingressar uns 200.000 euros en aquest concepte. El servei d'inspecció municipal està repartint una circular informant d'aquesta pròrroga i recordant els punts essencials de la normativa actual: només està permés l'aforament interior en un 30% i del 50% a la terrassa; només pot ocupar-se la via pública prèvia sol·licitud i dins de l'espai marcat pels tècnics municipals; no poden instal·lar-se elements fixos ni tendals laterals o tancaments que dificulten una bona ventilació (una de les principals mesures preventives enfront del virus) i que el nombre màxim de comensals per taula està restringit a 6 persones.

Des de l’Ajuntament es recorda que l'incompliment d'aquestes mesures, comporta sancions i la retirada immediata de la terrassa durant 30 dies i en cas de reincidència, la pèrdua de l'autorització de manera definitiva.