Recursos

La Regidoria d'Igualtat t'oferix diferents servicis que t'informen i assessoren de forma gratuïta i confidencial.

 

  • Servici d'Assessorament Psicològic

Professionals de la psicologia especialitzades en violència de gènere, donen suport i acompanyament al procés vital i a la presa de decisions respecte a la situació viscuda de les dones.

L'objectiu és propiciar recursos terapèutics que òbriguen vies de recuperació tant a les dones com als seus fills i filles.

El servici és gratuït i es garantix una resposta ràpida.

 

  • Servici d'Assessorament Jurídic

Per mitjà d'este servici s'atenen les necessitats legals específiques de les dones víctimes de Violència de Gènere i tots els seus dubtes sobre el procés, en tot moment s'assessora a les dones sobre qüestions legals i s'acompanya en totes les seues decisions.

Les dones reben informació abans i durant tot el procediment judicial i inclús després d'este.

També s'oferix assessorament sobre tot el que es referix als fills/filles menors d'edat, qüestió que preocupa especialment, saber què passarà després d'interposar la denúncia, es resolen totes la qüestions relacionades amb la guarda i custòdia dels fills/filles menors d'edat, règim de visites, pensió d'aliments, així com qualsevol altra qüestió jurídica que incidisca en l'esfera personal, social, laboral y/o familiar.

 

  • Servici d'Igualtat

La Violència de Gènere és un problema que ens afecta totes les persones, és per això que des d'este servici treballem amb distints col·lectius impulsant la perspectiva de gènere en diferents àmbits i de forma transversal per mitjà de programes de sensibilització, informació i formació en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, i prevenció de la violència de gènere.

 

Assessorament Psicològic i Jurídic a la dona: 96 579 41 42

C/ Rafael Echagüe, 3, Xàbia (Junt amb el Centre de Salut)"

 

TELÈFONS D'INTERÉS

oEmergencias: 112

oServicio telefònic d'informació i d'assessorament jurídic en matèria de violència de gènere: 016

oServicio 016 online: 016-online\@msssi.es

oCentro Dona 24 Hores: 900 580 888

oCruz Roja: 96 579 19 61

oPolicía Local Xàbia: Unidad d'Atenció i Protecció Social (U.A.P.S) : 628 365 174

oOficina Central: 96 579 00 81

oCentro de Salut: 96 579 58 11

oCentro de Salut (Port) : 96 646 04 56

oUrgencias: 96 579 25 00

oServicios Socials: 96 579 41 42

oAtención a la Infància i la Família: 96 579 41 42

oAsesoramiento Psicològic i Jurídic a la dona: 96 579 41 42