Xàbia amplia fins a desembre els terminis per al pagament en voluntària de l'IBI

22 may 2020 Les taxes del fem, vehicles i guals també prolonguen el seu termini en voluntària fins al 31 de juliol

L'Ajuntament de Xàbia, dins de les mesures de suport a la ciutadania per la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de la Covid19, ha ampliat els terminis de pagament voluntari d'impostos com l'IBI i taxes com la del fem, vehicles o guals.

El decret signat per l'alcalde, José Chulvi, posa en relleu la necessitat d'oferir terminis més amplis, que permeten als contribuents planificar els seus pagaments al llarg de l'exercici, facilitant-los aquesta obligació fiscal en l'actual situació de crisi sanitària, social i econòmica.

La proposta de la regidoria d'Hisenda va ser consensuada i debatida ahir a la junta de portaveus i forma part de les accions que es recullen en el pla integral per a la reactivació econòmica i social.

Els nous terminis són:

-impost de vehicles, taxa per la gestió de residus sòlids i taxa de guals: Inicialment el termini màxim era el 21 d'abril. Ara es podrà pagar fins al 31 de juliol

-Imposat de Béns immobles (IBI) i l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) el termini inicial del qual era del 6 d'agost al 20 d'octubre. Ara serà del 6 d'agost fins al 3 de desembre.

Segons explica el regidor responsable, Ximo Segarra, tots els contribuents que tinguen pendents els pagaments de guals, fem o vehicles, han de sol·licitar en l'Àrea Econòmica una nova carta de pagament. De moment, i en tant reòbriguen les oficines a l'atenció presencial, poden fer-ho per telèfon (965790500) o per e mail a recaudacion@ajxabia.org

Respecte a l'IBI i l'IAE, l'Ajuntament emetrà directament els rebuts amb la nova data màxima prorrogada i no és necessari fer cap gestió.