TAPIS

 • ¿QUÈ ES ÉL TAPIS?

És un centre obert destinat a l´organització tant d´activitats de suport preventiu per a la preenció de la marginació com a l´organització d´ activitats de carácter rehabilitador i de suport psico-social.

 • LA FINALITAT D´AQUEST TALLER ÉS:

 1. Potenciar la integració socio-laboral de determinats col.lectius amb problemes de marginació social mitjançant el suport terapèutic i formación prelaboral.
 2. Donar assistència per a l´ autonomia personal i rehabilitació.

 

 • ¿A QUI VA DIRIGIT?

A persones amb malaltia mental crònica, diagnosticada a la Unidat de Salut Mental de Xàbia, que siguen majors de 18 anys i tinguen autonomia personal.

 • OBJETIUS:

 1. Potenciar la rehabilitació dels malats mentals crònics.
 2. Insertar socialment aquest col.lectiu.
 3. Promoure i ampliar el nivell de competència e independència.
 4. Proporcionar suport, educació y assessorament a la família.

 

 • ACTIVITATS:

 1. Ocupacionals, rehabilitadores i d´entrenament per a l´autonomia (treballs manuals, esport, etc).
 2. Culturals i recreatives (viatges, excursions, visites a museus, etc).
 3. De convivència, cooperació i autoajuda.
 4. Suport psico-social.
 5. Orientació familiar.
 6. Promoció de la salut.

 

UBICACIÓ:

C/ D´Avall, 39, 1ºpis, 03730 Xàbia (Alacant)

Telf: 96 646 06 01

E-mail: tapisxabia@gmail.com

Facebook: Tapis Xàbia

 

 

 

 

 Descàrregues