Aparcaments Subterranis Municipals

L'Ajuntament és propietari de dos aparcaments subterranis, ubicats a la Plaça de la Constitució i Plaça del Portal del Clot.

La utilització d'aquests aparcaments NO és gratuïta, havent d'abonar la tarifa que corresponga, segons el tipus d'ús, vehicle i temps d'estada, d'acord amb l'Ordenança Fiscal que regula els preus públics per la seva utilització.

A més del pagament per estades eventuals, hi ha diversos tipus d'abonaments mensuals per a estades prolongades, amb la finalitat d'adaptar-se als usos que puguen fer els veïns i usuaris.

 

Si està interessat en sol·licitar algun abonament s'ha d'acostar l'Aparcament de la Plaça Constitució per realitzar el tràmit. Allà li donaran les instruccions per formalitzar l'alta de l'abonament. Recordeu que les tarifes corresponents a estades prolongades s'abonaran sempre per mesos complets, qualsevol que sigui el dia en què s'iniciï o finalitzi l'ús de la mateixa. Haurà d'indicar les seves dades personals i de contacte, de la seva entitat bancària i del vehicle.

 

TARIFES:

ROTACIÓ HORÀRIA:

0,0103 €/min.

0,62 €/hora

 

ABONOS: pinche aquí

 

 

CONTACTE:

Aparcament Plaça Constitució ...........................965795220

Aparcament Portal del Clot ................................... 965795280

Ajuntament ................................................................ 965790500

 

NOTA: Les tarifes estan calculades al tipus de l'IVA del 21%. En l'Ordenança Fiscal apareixen els preus amb l'antic IVA del 18%.