Personal Eventual (Càrrecs de Confiança)

Càrrecs de Confiança

Col·laborador/a de Seguretat Ciutadana
 • Grup C1
 • Salari brut anual - 28.766,81 €

Col·laborador/a de Festes
 • Grup C1
 • Salari brut anual - 28.766,81 €
Col·laborador/a de Cultura i Educació
 • Grup C1
 • Salari brut anual - 28.766,81 €

Col·laborador/a de Turisme i Cicle Hídric
 • Grup C1
 • Salari brut anual - 28.766,81 €

Alcaldia i Promoció Institucional
 • Grup B
 • Salari brut anual - 30.829,53 €

 

Gabiente de Premsa
 • Grup B
 • Salari brut anual - 30.829,53 €
Cap de Gabinet
 • Grup A2
 • Salari brut anual - 35.297,37 €

Total de Personal Eventual: 7