Exercici 2015

Consultar el pressupost general i liquidació pressupost.
El Pressupost General de la Corporació disposa els següents documents en l'àrea de descàrregues.

Descàrregues