Període mitjà de pagament a proveïdors

Període mitjà de pagament segons R.D. 635/2014 de 25 de juliol. 2º trimestre 2.018

INFORMES TRIMESTRALES