Unitats i Seccions

 

La Policia Local de Xàbia té els seus agents, dividits en les següents unitats:

 

Patrulla de Barri o de Proximitat

Es composa dels agents destinats a una zona urbana concreta. La recorren diàriament, en horari de matí i de vesprada, a peu, i mantenen un contacte constant amb els veïns, veïnes i comerciants. Esta forma de treball té com a avantatge que el policia encarregat d'un barri el coneix a la perfecció, així com les diferents problemàtiques que poden sorgir i la forma més efectiva i adequada de resoldre-les. Este lloc té poca rotació per tal de poder establir relacions obertes i fluïdes amb les persones i poder fer un bon seguiment de cada cas.

Patrulla de seguretat ciutadana

Les patrulles de seguretat ciutadana són les que s'encarreguen de realitzar intervencions dirigides a evitar la comissió de delictes i, si s'han produït, prodecir a la detenció dels autros en coordinació amb altres cossos de seguretat com la Guàrdia Civil.

La seua tasca inclou:

- La vigilància i control dels espais públics

- La resposta immediata de totes les demandes urgents de seguretat o l'atenció urgent a la ciutadania en cas de malalties o lesions

- La prevenció d'actes que atempten contra la seguretat

- La vigilància de l'oferta i consum de drogues, bebides alcohòliques o altres substàncies addictives

- Recolzament d'altres forces i cossos de seguretat

Patrulla de Trànsit

La formen els motoristes i agents de mobilitat ràpida. Són els primers en aplegar als llocs d'incidència per alçar atestat o informar en cas d'accident o delictes contra la seguretat del trànsit. A més de treballar per que la circulació a Xàbia siga fluïda i segura, col·laboren amb la DGT i la Guàrdia Civil en diferents campanyes (alcoholèmia, drogues, cinturó…) i realitzen tasques d'educació vial en centres de primària i secundària.

 

Educació Vial

Una agent especialista en l'Educació i Seguretat Vial du a terme esta tasca des de l'any 2000 en els centres educatius de primària i secundària. A més es realitzen campanyes preventives d'alcoholèmia, sonometries, us del cinturó de seguretat i casc, SRI (Sistemes de Retenció Infantil als vehicles) i marxes en bicileta entre d'altres. La Policia Local de Xàbia ha sigut pionera en impartir classes d'educació vial des de fa ja més de 20 anys.

Per clicles, durant la primària es presta especial atenció als bons usos peatonals i en bicileta, així com els reforços de la seguretat en el trajecte de casa a l'escola. Ja en la secundària es treballa la seguretat en ciclomotors, nocions de primers auxilis, educació al voltant de la senyalítica, normativa, prevenció de drogues i alcohol, elements de seguretat del vehicle i sonometries.

 

Patrulla Rural

A causa de la fisonomia de Xàbia i l'alt valor del seu patrimoni natural i paissatgístic, és prioritària la seua defensa així com la prenvenció de danys ecològics. La patrulla rural s'encarrega de la vigilància de zones forestals i agràries, de vetlar per les collites i la seguretat en camins i vies rurals, de la prevenció d'incendis i del control de netetja de parcel·les. De la mateixa manera, es preveu la posada en funcionament en breu d'una patrulla marítima que vigile la riquesa natural dels nostres 25 kilómetres de costa.

 

U.A.P.S

Unitat d'Atenció i Protecció Social. Creada en 2007 és una unitat especialitzada que s'encarrega de la prevenció, intervenció i millora del benestar social. S'enfronta a problemàtiques com la violència de gènere i domèstica, l'absentisme i l'assetjament escolar, els menors en situació de desempar i l'atenció a persones majors en situació d'abandonament. Realitza estes tasques en coordinació i col·laboració amb la Guàrcia Civil, Departament de Serveis Socials i centres educatius de Xàbia.